1 Ağustos 2013 Perşembe

Güvenlik Nedir ?


Güvenlik : İnsana ve sahip olduklarına dışarıdan gelebilecek her türlü ( gasp, darp, soygun, kundaklama vs ) zararlı olayın önceden gerekli tedbirler alınarak meydana gelmesini engellemek ve ya oluşan olayı bilinçli bir biçimde kontrol ederek zararı önlemek ya da azaltmak amacıyla yapılan her türlü tedbir ve caydırıcı önlemler paketidir.
Özel güvenlik ciddi, önemli ve yaşamsal sorumluluklar gerektiren: ancak deneyimli, birikimli, eğitimli kişi ve kurumlar tarafından verilebilecek bir hizmet türüdür.

31 Temmuz 2013 Çarşamba

VİP ÜNSA GÜVENLİK

  Vip Ünsa güvenlik olarak her türlü güvenlik ihtiyacınıza profesyonel çözümler sunuyoruz.
       Tesis güvenliği, site güvenliği, okul güvenliği, konser, gösteri vb. etkinlik güvenliği, vip koruma, elektronik güvenlik ve alarm sistemleri, kartlı, şifreli, kumandalı kapı kontrol ve giriş çıkış sistemleri vb. gibi tüm ihtiyaçlarınızda tamamı kendi konusunda eğitimli uzman personellerimizle hizmetinizdeyiz. Tüm personelimiz belirli zamanlarda kendi konularında eğitimden geçirilerek mesleki yeterlilikleri sağlanmakta ayrıca verilen hizmet içi eğitimlerle de müşteri memnuniyeti ve hizmette kalite konularında eğitilmektedirler.

'''HER TÜRLÜ GÜVENLİK İHTİYACINIZA PROFESYONEL ÇÖZÜMLER'''

VİP ÜNSA GÜVENLİK

Mal Güvenliği Sağlama


     VIP ÜNSA GÜVENLİK personeli, korumakla görevli olduğu bölgede ki maddi değeri bulunan her türlü eşyanın güvenliğini sağlamak : Yangın, yağma, talan, hırsızlık, sabotaj ve teröre karşı önleyici tedbirler almakla görevlidir. Yangın ve sabotaj olaylarında ilk müdahaleyi yapıp itfaiye, en yakın amir ve iş yeri yetkilerine haber verir. Terör, yağma, talan gibi olaylarda ise öncelikli tedbirleri aldıktan sonra polis, jandarma ve en yakın amiri ve iş yeri yetkilisine haber verip olayla ilgili her türlü delil ve delil niteliğinde ki bulguları yerinde muhafaza eder.

     Önleme
     VIP ÜNSA GÜVENLİK personeli, sabit bekleme görevlerinde gözetleme ve dinleme yaparak, devriye görevi esnasında da önceden belirlenen riskli bölgeleri detaylı kontrol ederek ciddi bir güvenlik ve koruma hizmetinin varlığını ortaya koyar.

     VİP ÜNSA GÜVENLİK korumakla görevli olduğu bölge için yapılan güvenlik risk analizinde riskli olarak değerlendirilen bölgelerin daha iyi korunabilmesi amacı ile olası riskleri güvenlik görevlilerine haber verecek hareket ve sese duyarlı elektronik sistemler kullanarak tüm riskleri en az seviyeye indirmektedir.

VİP ÜNSA GÜVENLİK / ANKARA ÖZEL GÜVENLİK

Can Güvenliği

VIP ÜNSA GÜVENLİK personeli, görev alanı içerisinde bulunan işçi, memur, amir,hizmetli, patron, müdür, misafir, vb.'ne dışarıdan yapılabilecek her türlü saldırılara karşı dikkatli davranır. Böylesi olaylar yaşandığında en yakın amir, görev yerinde ki ilgili yetkiliye haber vererek tedbir alır. Yerine göre ikaz etme, caydırma, uzaklaştırma ve ya karşı koyma eylemlerini gerçekleştirerek güvenliği sağlamaya çalışır. Trafik kazası, iş kazası ve her türlü asayiş olayında çevre güvenliğini sağlar, olayla ilgisi olmayan kişilerin olay yerine girmesini engelleyerek delilleri korur.

Kontrol ve Denetleme

Güvenlik hizmetinin verildiği işletmenin talebi olması halinde, VUP ÜNSA GÜVENLİK görevlisi : çalışanlara, personele, misafir, iş takipçisi, ziyaretçi gibi şahıslara giriş ve çıkışlarında kimlik kartı verilmesi, ziyaretçi kayıt defteri tutulması, gelen araç ve otoların kontrol edilmesi, taşeron firmalara ait personelin takip ve denetimi gibi görevleri de yerine getirir. Ayrıca yine talep doğrultusunda, mesai bitiminde açık unutulmuş kapı, pencere, elektrik, çeşme, ısıtma-soğutma sistemleri vs araç gereçlerin denetimini yapar, arıza yapmış cihazları tespit eder ve yapılan düzenlemelere ilişkin tutanak tutarak yetkililere iletir.

Sahip oldukları yetkileri kötüye kullanmama, insan haklarını ihlal edecek davranış ve eylemlerde bulunmama ilkesiyle eğitilen personelimiz, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun' da belirtilen şu yetkiler çerçevesinde görevlerini yeri getirmektedir.
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme,
b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri, ve benzer etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme : bu kişilerin üstelerini dedektörle arama, eşyalarını X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
c) 1412 Ceza Mahkemeleri Usülü Kanunu' nun 127. maddesine göre yakalama ve yakalama nedenleriyle orantılı arama.
d) Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama ve ya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.
e) Yangın, deprem gibi tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanında ki işyeri ve konulara girme.
f) Havs meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörlerle arama, eşyalarını X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemele birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanetle almak.
h) Terk edilmiş ve ya bulunmuş eşyayı emanetle alma.
ı) Kişinin vücudu ve ya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.
i) Olay yeri delillerini koruma, bu amaçla Ceza Mahkemeleri Usülü Kanunu' nun 157. maddesine göre yakalama.
k) Türk Medeni Kanunu' nun 981. maddesine, Borçlar Kanunu' nun 52. maddesine Türk Ceza Kanunu'nun 49. maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerine göre zor kullanma.
Silah Bulundurma ve Taşıma Yetkisi Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikle ateşli silah bulundurabileceği komisyon tarafından belirlenir. Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında : sağlık tesislerinde talih oyunları işletmeleride, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin vermez. Özel güvenlik görevlileri, özel toplantılarda ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar. Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizel ilgili kişi veya kuruluş tarafından temin edilir. Özel güvenlik şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramaz. Ancak özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya riskli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmaz üzere özel güvenlik eğitimi veren kurumlara silah eğitiminde kullanılmak üzere, komisyon kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilir.

25 Haziran 2013 Salı

Önce Güvenlik

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de suç işleme oranlarının artması, terör olaylarının yaygınlaşması, stratejik önem taşıyan sanayi tesislerinin pek çoğunun özel sektöre geçmesi gibi nedenlerle önceleri devlet tarafından yürütülen güvenlik hizmetlerinin daha kapsamlı olarak ele alınması gerekliliği doğmuştur. Bu gereklilik yasal bir zemine taşınmış ve çıkarılan Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ile güvenlik görevlilerinin görev ve yetkilerinin sınırları belirginleştirilmiştir. Biz VIP ÜNSA GÜVENLİK olarak bu görev ve yetkilerin gücü ile hareket etmekte ve personelimizi bu doğrultuda eğitmekteyiz.

14 Haziran 2013 Cuma

Süreklilik

VIP ÜNSA GÜVENLİK'in, güvenlik koordinasyonunda ki başarlı çalışmaları personel sürekliliği konusunda ki hassasiyetinden kaynaklanır. Güvenliği yapılan kuruluş için, yedek güvenlik elemanları bulundurmak, VIP ÜNSA GÜVENLİK'e özgü bir güvenlik üstünlüğüdür.

Ek yüksek ücret, sosyal hakların tümü, özel ikramiyeler ( başarıyı ödüllendirme politikaları ) terfi imkanları gibi profesyonel yönetim yaklaşımlarıyla, güvenlik görevlilerinin başarılı çalışmaları için VIP ÜNSA GÜVENLİK, üzerine düşen tüm sorumlulukları yerne getirmektedir.

VIP ÜNSA GÜVENLİK'in titizlikle üzerinde durduğu ve kendine prensip edindiği konulardan biri de : SGK primini, personel güvenliğine ilişkin her türlü kanuni yükümlülükleri ve diğer tüm yasal kanuni yükümlülükleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmektir.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More